EN

«Πότε να ξεκινήσει το παιδί μου αγγλικά;»

Ποιός είπε ότι δεν υπάρχουν χρυσές συνταγές; Το μόνο που χρειάζεστε είναι μια επίσκεψη στον ειδικό. Στο Κ.Ξ.Γ. «Ζιανίκα» η έγκυρη ενημέρωση δεν θα σας κοστίσει τίποτα και το ποιο σημαντικό είναι ότι την απάντηση θα την δώσετε μόνοι σας! Γιατί κανείς δεν γνωρίζει το παιδί καλύτερα από τον ίδιο τον γονιό…

Διαβάστε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. http://www.talcmag.gr/Sizitondas/polyglosso-apo-kounia


Οργάνωση

Tμήματα

• ολιγομελή, μικτά αλλά εναρμονισμένα, σε σχέση με το επίπεδο γλώσσας και την ηλικία.
• τα μαθήματα διεξάγονται δύο φορές την εβδομάδα + 1ώρα computer.


Οργάνωση Γραμματείας
• λειτουργεί 4-9 μ.μ., κατά το ωράριο των μαθημάτων, καθώς και με πρωινά ραντεβού.
• καταγράφει τα συμβάντα, ενημερώνει κι εξυπηρετεί καθηγητές, γονείς και μαθητές.
• επιτηρεί την computer practice και καταχωρεί τα scores στο ειδικό ντοσιέ.

Διδακτικό προσωπικό
Το διδακτικό προσωπικό του ΚΞΓ Ζιανίκα, κάτοχοι όλοι της άδειας διδασκαλίας, επιμορφώνεται με σεμινάρια, σε τακτά χρονικά διαστήματα και διασφαλίζει:
εξατομικευμένο για κάθε μαθητή εντοπισμό εκπαιδευτικών αναγκών και επιδιώξεων,
• επιστράτευση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, σύμφωνα με τις επιταγές της εποχής μας,
• εμψύχωση διαδραστικών μαθημάτων, με την βοήθεια της τεχνολογίας,
• αξιοποίηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών,
διεύρυνση του γλωσσικού αλλά και του πολιτισμικού ορίζοντα,
• συμπληρώνει το τετράδιο ύλης, το απουσιολόγιο και το έντυπο παρατηρήσεων,
• αξιολογεί καθημερινά τους μαθητές στις επιδόσεις τους και θέτει νέους στόχους.

Διεύθυνση σπουδών
• κατάρτιση προγράμματος σπουδών κι εποπτεία για την άρτια εφαρμογή του.
• αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου κάθε μήνα.
• καθιέρωση αντικειμενικών και μετρήσιμων εκπαιδευτικών στόχων.
συντονισμός μεταξύ καθηγητών, γραμματείας, μαθητών και γονέων.
άμεση ενημέρωση, ειλικρινά και υπεύθυνα όσον αφορά την πρόοδο των μαθητών.

 

Νηπιακά τμήματα

Το νηπιακό πρόγραμμα Nursery απευθύνεται σε νήπια και προνήπια Preschoolers και αναπτύσσεται πάνω σε συγκεκριμένες κάθε φορά θεματικές που περιλαμβάνουν:
• μουσικοκινητική έκφραση σε ακούσματα από αγγλικά τραγουδάκια νηπιαγωγείου,
• βιωματική εκμάθηση σύντομων λέξεων κι εκφράσεων (at the supermarket),
• δομημένες δραστηριότητες αφήγησης ιστορίας-παραμυθιού (storytelling),
• δραστηριότητες με χρήση της τεχνολογίας (interactive whiteboard),
• αγγλικά παραδοσιακά παιχνίδια (doggy, doggy where’s your bone…),
• τραγούδια, κατασκευές, projects.

Στόχος του τμήματος είναι να μυήσει το νήπιο στην αγγλική κουλτούρα, να το εξοικειώσει με την ξένη γλώσσα, η οποία παίρνει σαφώς έναν ψυχαγωγικό χαρακτήρα, και να του δώσουμε τα πρώτα ακούσματά της. Το έργο μας δεν περιορίζεται σε μια δημιουργική απασχόληση-φύλαξη των νηπίων. Κύριο μέλημά μας είναι να τα ενθαρρύνουμε για την συμμετοχή τους σε αυτή την επικοινωνία ως «πολίτες του κόσμου».

 

Πτυχία

Το ΚΞΓ «Ζιανίκα» συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια και φορείς, όπως τα Πανεπιστήμια Cambridge, Michigan, Lancashire, ifa, Goethe, Perugia, Cervantes και διάφορα άλλα, έχοντας σαν κύριο μέλημα την έγκυρη πιστοποίηση των μαθητών αλλά και την αναγνώριση των αντίστοιχων πτυχίων εντός ή εκτός της χώρας. Λειτουργούν ταχύρρυθμα τμήματα ενηλίκων στην Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική, Γερμανική και Ισπανική γλώσσα για σπουδές στο εξωτερικό. Τμήματα TOEFL-TOEIC απαραίτητα για σπουδές στο εξωτερικό.

Αγγλικά Γαλλικά Γερμανικά (Goethe Institut) Ιταλικά Ισπανικά (Instituto Cervantes)
The University of Cambridge DELF A1 Zertifikat A1 Celi 1 A1
KET, PET, FCE DELF A2 Zertifikat A2 Celi 2 A2
CAE, CPE DELF B1 Zertifikat B1 Celi 3 B1 (Inicial)
IELTS DELF B2 Zertifikat B2 Celi 4 B2 (Intermedio)
The University of Michigan DALF C1 Zertifikat C1 Celi 5 C1 (Noviembre)
ECCE, ALCE DALF C2 Zertifikat C2 C2 (Superior)
ECPE, TOEIC Europalso
TOEFL ESB (B1-B2-C1-C2)
The University of Lancashire
ESB (B1-B2-C1-C2)
Europalso